• Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy zawiera kompleksową dokumentację zaprojektowanego skateparku, która jest przygotowana dla każdego zamawiającego, według jego indywidualnych potrzeb i koncepcji. Zawiera i... Zobacz więcej

Projekt wykonawczy zawiera kompleksową dokumentację zaprojektowanego skateparku, która jest przygotowana dla każdego zamawiającego, według jego indywidualnych potrzeb i koncepcji. Zawiera i uszczegółowia on projekt budowlany w zakresie niezbędnym do sporządzenia oferty oraz realizacji robót budowlanych. Na tym etapie przygotowujemy również przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie. Projekty Slo Concept zawierają dokładne wyjaśnienia opisowe dotyczące: obiektu, rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i materiałowych, instalacji technicznych itp. Należy pamiętać, iż projekt wykonawczy stanowi jeden z elementów dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których wymagane jest zezwolenie na budowę.

Projekt wykonawczy zawiera uszczegółowiony zakres projektu budowlanego oraz:
1. Przedmiar robót
2. Kosztorys inwestorski
3. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

Zobacz mniej

900 koncepcji skateparków na całym świeciezobacz nasze realizacje