• Projekt budowlany skateparku

Projekt budowlany

Slo Concept świadczy usługi w zakresie wykonywania projektów budowlanych. Na zlecenie zamawiającego sporządzamy kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę. Pomagamy w... Zobacz więcej

Slo Concept świadczy usługi w zakresie wykonywania projektów budowlanych. Na zlecenie zamawiającego sporządzamy kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę. Pomagamy w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z projektowaniem i budową skateparków.

Elementy, z których składa się projekt budowlany:
1. Załączniki formalno – prawne
2. Projekt zagospodarowania terenu (część opisowa oraz rysunkowa)
3. Projekt architektoniczno - budowlany (część opisowa, część rysunkowa, przeszkody, elementy małej architektury)
4. Projekt zieleni (opis, charakterystyka materiału roślinnego orz cześć rysunkowa - projekt zieleni; plansza wymiarowa)
5. Projekt konstrukcyjny
6. Projekt instalacji elektrycznych (w przypadku wykonywania oświetlenia terenu)
7. Projekt instalacji słaboprądowych (w przypadku wykonywania monitoringu i lub nagłośnienia terenu)
8. Projekt odwodnienia (w przypadku odwodnienia terenu do kanalizacji deszczowej)
9. Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
10. Badania geotechniczne gruntu

Zobacz mniej

900 koncepcji skateparków na całym świeciezobacz nasze realizacje