• Skateparkprosjekter

Skateparkprosjekter - Moskva

Konseptdesign , teknisk og detaljert dokumentasjon av skatepark i Moskva har blitt utarbeidet av Slo Concept selskapet. Den første fasen besto av utarbeidelse av to begreper i skateparken .... Se mer

Konseptdesign , teknisk og detaljert dokumentasjon av skatepark i Moskva har blitt utarbeidet av Slo Concept selskapet. Den første fasen besto av utarbeidelse av to begreper i skateparken . Objektet dekker et område på 2000 kvadratmeter og er en av de største skateparker i Russland. Slo Concept endelige konseptet av skatepark ble valgt ut blant annet skapt av russiske design kontorer. Utformingen og gjennomføringen av investeringen ble gjennomført i 2014.

Se mindre
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

900 skateparkkonsepter rundt om i verden