• Nadzór autorski przy budowie skateparku
  • Byggeledelse

Byggeledelse

Innenfor rammen av prosjektet tilsyn, Slo Concept designere undersøke samsvar investeringen gjennomføringen med sin opprinnelige design. Kontrollen dekker perioden fra tildeling av... Se mer

Innenfor rammen av prosjektet tilsyn, Slo Concept designere undersøke samsvar investeringen gjennomføringen med sin opprinnelige design. Kontrollen dekker perioden fra tildeling av byggetillatelse til tildeling av tillatelse til bruk av objektet. For å minimere feil, Slo Concept sammen med andre organisasjoner har utarbeidet et dokument med tittelen "På utvalg av spesialister for bygging av skateparker " tilgjengelig her. Det er den grunnleggende materiale for investorer som ikke har mulighet eller ressurser til tilsyn.

Se mindre

900 skateparkkonsepter rundt om i verden