• Skateparkprosjekter

Skateparkprosjekter - Limanowa

Skatepark i Limanowa har et areal på 680 kvadratmeter. Skatepark ble finansiert av European Regional Development Fund, Polen-Slovakia grenseoverskridende samarbeid 2007-2013.

Skatepark i Limanowa har et areal på 680 kvadratmeter. Skatepark ble finansiert av European Regional Development Fund, Polen-Slovakia grenseoverskridende samarbeid 2007-2013.

Se mindre
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

900 skateparkkonsepter rundt om i verden